Siste produkter

  • Vela stol

  • Lissamine green strips

  • SiView- Refraksjon kan være enkelt.

  • Fluorescein strips

  • Canon Wide Field OCT Xephilio-OCT -S1

  • Canon CR-2 AF non mydriatic.