Siste produkter

  • TearLab Osmolaritetsmåler

  • Mediworks DEA 520 PRO Topograf og Tørre øyne Diagnostikk

  • Vela stol

  • Lissamine green strips

  • SiView- Refraksjon kan være enkelt.

  • Fluorescein strips